Lekdetectie vocht en waterschade

U ziet vlekken aan het plafond. Die vlekken leken eerst minder groot. Even denkt u dat u het zich verbeeldt maar twee weken later weet u het zeker, het moet wel een lekkage zijn. Op dat moment zit u met een aantal vragen. Wie moet ik bellen voor een lekkage in Nijmegen en omstreken, wie gaat mij helpen, moet er gebroken worden en zit ik nu maanden in de rommel? Allemaal vragen waarbij wij u kunnen helpen. Wij kunnen u vanaf het eerste telefoontje tot de schoonmaakwerkzaamheden aan het eind van het traject van dienst zijn. Wij regelen het allemaal voor u.

U werd er niet geruster op…

Vochtplekken in de muur bij de trap naar zolder

Peter Frank is binnen Vlas BV verantwoordelijk voor de afhandeling van schades ten gevolge van wateroverlast. Graag wil ik u helpen met het oplossen van uw lekkage. Ik heb ruime ervaring en ben deskundig op het gebied van het opsporen van lekkages aan waterleidingen, gasleidingen, afvoeren etc.
Veel lekkages zijn relatief eenvoudig op te sporen. Met onze gespecialiseerde meetapparatuur kunnen we heel veel meten en de meetresultaten geven vaak aanleiding tot een vervolgonderzoek met positieve resultaten. Maar niet iedere lekkage laat zich makkelijk vinden. Uit ervaring weet ik ook dat water is als bloed, het kruipt soms waar het niet gaan kan.Ik wil het graag goed voor u oplossen en er komt ook altijd een oplossing.

Wat kunt u zelf direct doen bij een lekkage

Niet iedereen kan bedenken wat de oorzaak van een lekkage is. De eerste stap die u zou kunnen nemen is het afsluiten van de waterhoofdkraan. Deze zit meestal een in de buurt van de watermeter maar soms is deze in de kelder gemonteerd.

Let op uw veiligheid! Water kan in contact komen met uw elektrische installatie of uw apparatuur.

Meest voorkomende lekkages

vlasloodgieter

Hier ziet u een standaard meterkast, de rood omcirkelde waterafsluiters kunt u alvast dichtzetten, ook al is het niet altijd de oorzaak.

• Gesprongen waterleidingen
• Bevroren waterleidingen
• Putcorrosie in drinkwaterleidingen
• Lekkages aan rioleringen
• Lekkages aan rioleringen ten gevolge van verstoppingen
• Verouderd kitwerk in sanitaire ruimtes
• Lekke goten
• Afgewaaide dakpannen
• Verstopte buitenriolering
• Lekkages in platte daken
• Lekkages aan bouwkundige constructies
• Condens

Als u even niet weet wat u moet doen

Het is heel normaal dat u bij een calamiteit even niet weet wat u moet doen. Bel ons, en dan kijken wij wat we in eerste instantie telefonisch voor u kunnen betekenen. Het gaat er dan om dat we zoveel mogelijk schade beperken. Lukt dat niet, dan zullen wij er alles aan doen om te zorgen dat er een monteur zo spoedig mogelijk naar u toe komt. Bij een calamiteit kunnen wij u zeer snel helpen!

Wat gaat er dan gebeuren

Als in het geval van een calamiteit de monteur ter plaatse is geweest en het acute probleem tijdelijk is verholpen bespreken wij met u het vervolgtraject. Als het een verzekeringskwestie is, is het belangrijk dat u na ons bezoek contact opneemt met uw verzekeraar over hoe verder te handelen.

Bent u wel of niet verzekerd

Of de schade onder de dekking van uw verzekering valt is ter beoordeling van uw verzekeraar. Zij zullen aan de hand van de voorwaarden gaan kijken of u voor deze calamiteit verzekerd bent. In grote lijnen zijn de volgende criteria van toepassing;

loodgietervlas

Zeker niet alle lekkages zijn even gemakkelijk op te sporen.

• Er moet sprake zijn van schade
• Er moet sprake zijn van een onverwachte gebeurtenis
• De oorzaak van de lekkage moet bekend zijn