Loodgieterswerk

De loodgieter bestaat niet meer, lang leve de loodgieter!

Een loodgieter is een alleskunner, een vakman met een breed scala aan vaardigheden. De loodgieter repareert, zoekt oplossingen en is creatief. Daar waar voor de installateur de standaard oplossing niet mogelijk is, begint voor de loodgieter de uitdaging voor een creatieve oplossing, ook voor lange duur.

creatief met draad

Het woord is ontleend aan het werk dat de loodgieter vroeger deed en dat was het gieten van stroken lood en loden pijpen. De stroken werden onder andere gebruikt om loden buizen te repareren en waterdicht te maken. Het werk was toen erg zwaar en zeer ongezond.

Hoewel wij in de twintigste eeuw nog helemaal geen gas-, afvoer- en drinkwaterinstallaties hadden, was het loodgietersvak er wel. Op het dak werden van oudsher loden platen gebruikt. Die werden gemaakt door op een hellende tafel vloeibaar lood uit te gieten nadat het lood door verhitting vloeibaar was gemaakt. In oudere gebouwen komt vaak nog dakbedekking voor als lood, koper en zink.

de loodgieter van vandaag is een volwaardige installatiemonteur en ambachtelijke kwaliteitenToen de waterleiding en riolering zijn intrede deden werden er loden water- en afvoerleidingen gebruikt. Het bijbehorende werk kwam toen vanzelf terecht bij de loodgieter. Deze had de kunde en de kennis van het materiaal natuurlijk al in huis. In de volksmond noemt men een installateur vanwege de geschiedenis dan ook nog steeds loodgieter.

Het werkgebied van een loodgieter is in de twintigste eeuw veel groter geworden. Zo kan hij zich bezighouden met de aanleg en het onderhoud van sanitair, gasinstallaties, verwarmingsinstallaties,  waterleidingen en/of riolering. Ook moet een loodgieter steeds meer weten van ICT. De hele wereld gaat digitaal en ook de installaties in uw woonhuis of bedrijfspand gaan hier steeds meer gebruik van maken.

 

vlasloodgieter ook voor uw badkamerverbouwing Loodgietervlas rioleringen zijn niet altijd op de juiste wijze aangesloten waardoor er problemen kunnen ontstaan