Waterleidingen en waterinstallaties

Veilig en schoon drinkwater

schoon drinkwater is van levensbelang

eigenlijk vinden wij het heel normaal dat wij beschikken over schoon en veilig drinkwater. Dat komt omdat wij in het dagelijks leven nagenoeg altijd over schoon en veilig drinkwater kunnen beschikken. Op het moment er buiten een hoofdleiding defect is, of dat in huis de hoofdafsluiter dicht moet vanwege een lekkage, beseffen wij ons pas het gemak en de noodzaak van schoon drinkwater. Ongemerkt gebruikt u op een dag meer water dan u denkt. De afwas, handen wassen, de wasmachine , het toilet, schoonmaken, in bad gaan, douchen, koffie zetten, afspoelen, thee zetten, de auto wassen, de tuin sproeien, het zwembadje vullen, de hele dag bent u als vanzelfsprekend water aan het gebruiken.

Schoon en veilig drinkwater is een verworvenheid, en de overheid ziet er op toe dat wij hierover kunnen beschikken. Tot aan de watermeter leveren waterleidingmaatschappijen u schoon en veilig drinkwater. Om er voor te zorgen dat de kwaliteit van het drinkwater gewaarborgd blijft, moet de drinkwaterinstallatie in de woning aan een aantal eisen voldoen. Ongemerkt en onbedoeld kunnen er op het gebied van veilig en schoon drinkwater gevaarlijke situaties ontstaan en soms met dodelijke afloop. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de legionellavergiftiging waar nog steeds slachtoffers vallen.

Het is daarom belangrijk dat uw de werkzaamheden aan uw drinkwaterinstallatie door een opgeleide loodgieter of installatiemonteur laat uitvoeren. Zij zorgen voor een veilig drinkwatergebruik. Wij beschikken over opgeleide installatiemonteurs en loodgieters die deze werkzaamheden voor u kunnen uitvoeren.

Technische eisen aan drinkwaterinstallaties

-Drinkwaterbedrijven leveren via hun distributienet veilig, gezond en smakelijk drinkwater bij hun klanten af. Wanneer in de drinkwaterinstallatie beveiligingen ontbreken of niet functioneren of wanneer er tekortkomingen zijn in aanleg, beheer of onderhoud kan de kwaliteit van het water in de installatie achteruit gaan. Hierdoor kan het distributienet verontreinigd raken en kan de gezondheid van de gebruikers van de installatie in gevaar komen. Om deze risico’s zoveel mogelijk te voorkomen moet een drinkwaterinstallatie aan bepaalde technische eisen voldoen en moet de eigenaar van een woning of een exploitant of beheerder  van een gebouw soms bepaalde beheersmaatregelen uitvoeren of specifiek onderhoud doen.

Deze technische eisen zijn vermeld in de NEN 1006 in zogenaamde  Waterwerkbladen. Deze dokumenten vindt u hier.

Men overweegt soms het drinkwater zelf (verder) te ontharden. Over nut en noodzaak daarvan heeft de Consumentenbond in de Consumentegids van Oktober 2017 een artikel geschreven. De link naar dat artikel vindt u hier.

vlasloodgieter

werkbladen