Onze werkzaamheden

Het systeem van leidingen voor drinkwater in een woning of een gebouw wordt kort samengevat ook de drinkwaterinstallatie genoemd. Kwalitatief goed, schoon en veilig drinkwater is zó belangrijk dat voor de aanleg en het gebruik hiervan strikte regels zijn. Deze regel zijn vastgelegd in de  NEN 1006 . Deze bouwnorm geeft de eisen waaraan een leidingwaterinstallatie moet voldoen. Het gaat daarbij om  volksgezondheid, veiligheid en doelmatigheid. De norm is bedoeld om te worden toegepast voor elke nieuw aan te leggen leidingwaterinstallatie maar ook voor uitbreidingen, wijzigingen,  vernieuwingen en onderhoud van een bestaande leidingwaterinstallatie. Vlas BV zorgt ervoor dat u over een veilige en doelmatige drinkwaterinstallatie kan beschikken. Hieronder ziet u  in grote lijnen welke werkzaamheden wij aan uw drinkwaterinstallatie kunnen verrichten.

 

vlasloodgieter

werkbladen

 

 

Opsporen van lekkages aan waterleidingen

 

Monteren van nieuwe koud en warm waterleidingen

 

Aanbrengen van koud en warmwaterleidingen

 

Aansluiten drinkwater aangesloten appendages

 

Appendages voor veiligheid kantoren en werkomgevingen

 

Installaties voor meer druk en meer water