Ben ik tegen waterschade verzekerd

Waterschade wordt onder bepaalde voorwaarden gedekt door je inboedel- of opstalverzekering. In dit artikel leest u welke soorten waterschade over het algemeen worden gedekt door je verzekering en hoe je deze schades kunt claimen bij je verzekeraar.

Let op dat opstallenverzekeringen en inboedelverzekering onderling nogal kunnen verschillen. Wat bij de ene verzekering onder de dekking valt, wordt bij een andere verzekeraar weer niet vergoed. Lees daarom eerst goed de polisvoorwaarden. U kunt hierover natuurlijk ook eerst contact met uw verzekeraar of tussenpersoon opnemen.

Welke waterschade valt onder je verzekering?

-Globaal dekken inboedelverzekeringen en opstalverzekeringen drie soorten waterschade:

• Schade ontstaan door neerslag
• Schade ontstaan door indirecte neerslag
• Schade veroorzaakt door leidingwater

Neerslag

-Neerslag wil in dit geval zeggen: regen, hagel, sneeuw en smeltwater. Als deze je woning binnen dringen zonder dat je dit kon voorkomen, wordt in principe gedekt door je verzekering. Het is hierbij dus van belang dat de schade onvoorzien is. Als je tijdens een heftige regenbui een raam open hebt laten staan en de regen naar binnen is gekomen, wordt de schade niet vergoed door de verzekering. Je had de schade immers kunnen voorkomen.
Sommige verzekeraars stellen bij schade door neerslag nog als aanvullende voorwaarde dat de neerslag door overlopen of lekkage van dakgoten, daken of bovengrondse afvoerpijpen de woning is binnengekomen.

Indirecte neerslag

-Neerslag kan ook indirect voor schade zorgen. Verzekeraars verstaan onder indirecte neerslag het overlopen van sloten, grachten en kades als gevolg van hevige neerslag. Als je een verzekering hebt met een extra uitgebreide dekking of een all risk verzekering is schade als gevolg van indirecte neerslag gedekt.
Schades als gevolg van overstroming van rivieren of een overstroming vanuit zee zijn altijd uitgesloten van de dekking bij je opstal- of inboedelverzekering. Ditzelfde geldt voor schades veroorzaakt door een dijkdoorbraak.

Leidingwater

-Ook schade ontstaan door leidingwater is in veel gevallen verzekerd via je opstal- of inboedelverzekering. Onder schade door leidingwater verstaan verzekeraars:
• Schade door water uit de centrale verwarming, waterleiding of daarop aangesloten installaties.
• Schade door het kapotvriezen van cv- of waterleidingbuizen
Ook hierbij is het van belang dat de schade onvoorzien is en je deze dus niet hebt kunnen voorkomen. Ga je bijvoorbeeld op vakantie in de winter en vriest de waterleiding stuk omdat je deze bent vergeten af te tappen, dan wordt de schade niet vergoed door de verzekering.

waterschade aan het plafond en de wand

waterschade plafond

vocht en schimmel

vlasloodgieter

lekkage waterleiding