Wat houdt een lekdetectieonderzoek in

Bij een lekdetectie onderzoek probeert men  door middel van geavanceerde meettechnieken de oorzaak van een lekkage te achterhalen. Het onderzoek beperkt zich in eerste instantie tot het achterhalen van bron. De overlast kan worden veroorzaakt door de cv-installatie, de drinkwaterinstallatie, afvoeren, maar er kan ook sprake zijn van een bouwkundig probleem. Niet ieder onderzoek zal zonder schade aan de opstallen kunnen worden uitgevoerd en niet iedere lekkage is even eenvoudig te achterhalen. De oorzaak wordt in ieder geval altijd gevonden. Behalve de kunst van het vinden van de oorzaak, is er ook nog de kunst van het oplossen. Wij proberen dan ook altijd tegen de zo laag mogelijke kosten, en zo min mogelijk hak en breekwerk het probleem op te lossen. Vlas BV doet dit voor u en uw verzekeraar. Binnen onze organisatie voeren wij een integriteitbeleid. Dit betekent ook, dat wanneer de kans groot is dat u geen aanspraak op u verzekering wij u dat direkt melden. Wij kunnen ons voorstellen dat er gevallen zijn dat u dan andere overwegingen zou kunnen maken om het probleem bijvoorbeeld tijdelijk op te lossen. De uitkomst van het  lekdetectie onderzoek zal verwerkt worden in een uitgebreide rapportage.

Meet en onderzoeksmethoden

diëlektrische meting

@Het diëlektrisch  meetprocedé is een beschadigingsvrij onderzoek om vocht in bouwmaterialen zoals metselwerk, beton, hout, isolatiemateriaal en andere materialen te bepalen. Het diëlektrisch meetprocedé is gebaseerd op het principe dat de diëlektrisch constante van materiaal verandert als er sprake is van (aanwezig) vocht. Om dit te kunnen meten wordt een zogenaamd capacitief meetveld tussen de meetkogel en het betreffende bouwdeel gevormd. Een eventuele verandering van het diëlektrisch veld,veroorzaakt door vocht, kan op het display digitaal worden afgelezen.

thermografie

microgolf meting

rookproef

camera inspectie

endoscopie

traceergas detectie

drukmeting

elektro-akoestiek

ultrasoon detectie

kleuranalyse

contrastvloeistof

leidingdetectie

CO meting

absorptiemeting

RV meting

dauwpuntmeting

Is een lekdetectie een dure aangelegenheid

Hoe regel ik het verdere herstelwerk

Onze opdrachtgevers

Ons werkgebied

Wat houdt de rapportage in

Dit zijn onze kwalificaties

@Onze meettechnici hebben een installatietechnische en bouwkundige opleiding en jarenlange ervaring in het opsporen van lekkages. Daarnaast investeren wij continu in de modernste meetapparatuur.

Welke lekkages kunnen wij voor u opsporen

@Onze meettechnici hebben een installatietechnische en bouwkundige opleiding en jarenlange ervaring in het opsporen van lekkages. Daarnaast investeren wij continu in de modernste meetapparatuur.