Lekdetectie dit doen wij voor u

Wij kunnen u verder helpen in het vervolgtraject om het vochtprobleem op te lossen. Maar wij kunnen ook als u dat wenst het hele traject voor u oppakken. Wij regelen dan alles voor, van de loodgieter, tot de schilder, totdat alles in orde is. Hiervoor zal afhankelijk van de oorzaak en de schade een stappenplan worden gemaakt. Allereerst is het belangrijk dat u uw verzekering op de hoogte stelt dat er sprake is van wateroverlast, en dat er mogelijk sprake van waterschade.

De loodgieter

Vervolgens zal direct een afspraak ingepland worden voor onze loodgieter. De loodgieter kan bepalen in hoeverre het probleem opgelost kan worden, of dat een lekdetectie onderzoek nodig is. Ook zal onze loodgieter actie ondernemen om verdere schade ten gevolge van de wateroverlast zoveel mogelijk te beperken of te voorkomen.

Lekdetectie onderzoek

Als de loodgieter het probleem niet direkt kan oplossen of dat er een lekdetectie onderzoek nodig is zullen wij een lekdetectie onderzoek verrichten. Dit onderzoek is er vooral op gericht om de oorzaak en de locatie van de lekkage in beeld te brengen. Het is bedoeld om met zo min mogelijk schade een reparatie mogelijk te maken. De meeste lekkages zijn relatief snel op te sporen, maar soms kan het zoeken naar de oorzaak wat gecompliceerder liggen. Wij beschikken over professionele medewerkers met de meest geavanceerde apparatuur om lekkages te traceren. Het onderzoek van de lekdetectie specialist is non-destructief.

Destructief lekdetectie onderzoek