“tekort kan oplopen tot 40.000”

Het ombouwen naar een gasloos Nederland en verdere verduurzaming zorgt alleen maar voor grotere personeelstekorten in de installatiebranche. “Tot 2020 hebben we al 20.000 technische vakmensen te weinig. Als we massaal duurzame energiesystemen gaan plaatsen, verwacht ik een tekort van minimaal 40.000 technici.” 

Dit zegt Doekle Terpstra, voorzitter van UNETO-VNI. Eén van de onderwerpen die minister Wiebes op de agenda van het nieuwe Klimaatakkoord heeft gezet, is het oplossen van het tekort aan technisch personeel. Terecht, meent UNETO-VNI, mdat de beschikbaarheid van voldoende technici het belangrijkste knelpunt is voor een versnelde energietransitie. Maar dit legt dus wel een zwaardere druk op de personele bezetting.

Aantrekkelijker
UNETO-VNi gaat  deze uitdaging niet uit de weg, want het verduurzamen van de eigen woning moet volgens de koepel aantrekkelijker worden. Dat kan door meer technologische innovaties en het invoeren van gebouw-gebonden financiering. De woningeigenaar betaalt dan op basis van een servicecontract een vast bedrag per maand voor de installaties die voor warmte en stroom zorgen. Bij verkoop van de woning neemt de koper het servicecontract over. Terpstra: “Zo wordt een energiezuinig huis haalbaar voor álle Nederlanders.”

(bron InstallatieNieuws 28-02-2018)

Comments are closed.