Dukenburg deel Meijhorst van het gas af

NIJMEGEN – Een deel van Meijhorst in het Nijmeegse stadsdeel Dukenburg gaat als eerste buurt in de bestaande stad van het aardgas af. Het gaat om 132 sociale huurwoningen uit de jaren zeventig.

De huizen (de 25ste tot de 29ste straten) worden zo aangepast dat het netto energiegebruik tot nul zakt. Dat gebeurt vooral door gebruik te maken van voorzieningen die energie besparen (isolatie) en opwekken (zonnepanelen).

Voorbeeld
Woningcorporatie Portaal ziet het als een voorbeeldproject voor de hele stad. ,,Iedereen kan hier straks komen kijken om te leren van deze aanpak”, meldt woordvoerder Simon de Ridder.

Instemming
De bewoners hebben de afgelopen weken massaal ingestemd met de ingreep en aanpassing van hun eengezinswoning. Portaal garandeert dat ondanks een investering van 80.000 euro tot 100.000 euro per huis de woonlasten niet of nauwelijks stijgen. De woningen blijven betaalbaar met huursubsidie.
,,Wij kunnen dit doen, omdat we de woningen zo grondig aanpassen dat ze weer 40 jaar mee kunnen. De investering kunnen we dus over een groot aantal jaren afschrijven.”

Dikke jas
De woningen krijgen allemaal een ‘nieuwe dikke jas’. Tegen de oude gevel wordt een nieuwe supergeïsoleerde schil geplaatst. Het uiterlijk van woningen verandert hierdoor fors. Al het glas wordt vervangen door drievoudig isolatieglas.
Op het dak wordt een nieuwe kap gelegd die volledig uit zonnepanelen bestaat. De woningen krijgen verder een warmtepomp met een installatie die ook warmte kan terugwinnen uit de hete ventilatielucht. De Ridder:  ,,Al die voorzieningen leveren energie op, het verbruik gaat terug naar nul.”

Waalsprong
In de Waalsprong, Nijmegen-Noord,  zijn alle nieuwe woningen al vanaf het begin aardgasloos gebouwd. Voor de vele tienduizenden woningen aan de zuidkant van de Waal staat de afsluiting van het aardgasnet de komende 15 tot 25 jaar op de agenda. Portaal loopt hier nu nadrukkelijk op vooruit. In Arnhem heeft de corporatie al een succesvol voorbeeldproject met oudere woningen uitgevoerd.

Hengstdal
Portaal wil ook in enkele andere oudere Nijmeegse wijken met voorbeeldprojecten beginnen.  Het overleg hierover met bewoners moet nog starten. De gemeente Nijmegen zet met name in op het gasloos maken van de wijk Hengstdal. Daar zijn veel aardgasleidingen verouderd. Nijmegen wil ze niet meer vervangen. Voor 2030 wil Nijmegen in Hengstdal met de corporaties Standvast Wonen en De Gemeenschap aan de slag met de oude huurwoningen.

Vlasloodgieter dukenburg

dukenburg

 

Comments are closed.