Gasloos koken en stoken voor veel Nederlanders nog te duur

Gasloos koken en stoken wordt nog ‘een dingetje’ in Nederland. Volgens een recent onderzoek van Milieudefensie is het all electric maken van een woning voor veel huishoudens simpelweg te duur. Om die redenen pleit de milieuorganisatie voor financiële steunmaatregelen.

prijskaartje

Nederland moet volgens de regering helemaal onafhankelijk worden van aardgas, maar daar hangt een prijskaartje aan en voor velen is dat te hoog. Voor een standaard rijtjeshuis kost de installatie van een elektrische warmtepomp en isolatie al snel €18.000. Volgens onderzoeksbureau Ecorys, dat het onderzoek uitvoerde, zal ook in 2030 nog altijd 20 procent van de huishoudens op aardgas koken en stoken.

Warmtepomp

De dominante technologie richting 2030 zal verschuiven van aardgas naar isolatie plus de elektrische warmtepomp (62 procent van de woningen). Daarnaast groeit in dit scenario het aandeel stadsverwarming van 4 procent in 2017 naar 18 procent in 2030. Gebruikte bronnen zijn restwarmte, geothermie, WKO-systemen, en bio-WKKs. De resterende 20 procent van de woningen blijft aangesloten op aardgas.

loodgieter Vlas op gas koken

gasloos koken te duur

Comments are closed.